QÜESTIONARI PER AL DISSENY DE LA PLAÇA DEL JARDÍ

L'Ajuntament d'Albal té intenció de remodelar la Plaça del Jardí. Hi ha determinats aspectes que han de constituir la base sobre la qual prendre decisions que influïsquen en la solució final del conjunt. Amb la finalitat d'aconseguir un espai el més concorde possible a les necessitats i preferències de la ciutadania, s'ha creat aquest qüestionari.

En cada cas haurà de marcar-se una única opció:

Arbratge:

Trànsit rodat:

Aparcaments:

Monument:

Diferència d'altura: